Jeg har siden 1988 arbejdet med det inter- og intrapersonelle rum samt relationskompetencer i bredeste forstand både krop, sind og sjæl.

Siden 2000 har jeg undervist i nærvær, bevidsthed og bevægelse, både indenfor den offentlige sektor, det pædagogiske område og i private organisationer.

 

Jeg facilitere udvikling inden for det pædagogiske og ledelsesmæssige område.

Mine spidskompetancer er at arbejde med de ressurcer vi alle har; nemlig de ressurcer til livet vi er født med og som har fået os fra en horisontal stilling til en vertikal. Min indgangsvinkel er at læring sker gennem den gode stemning, leg og gentagelser.

Til det bruger jeg Teori U som en ramme/metode, til at lede kreative og bæredygtige innovationsprocesser. Til at hente ressurcer og sige ja til det der ermerge. At stoppe download, give slip og modtage.

Jeg gør det bl.a. Ved hjælp af kreative processer fra Kreativ Platform, dramaøvelser, bevægelse,leg, musik, mindfulness teknikker, meditation, NLP, Marte-Meo m.m.

Hvornår jeg startede er et stort spørgsmål. I 1988 var jeg på det første dramahøjskole forløb i Kolding. Et forløb på 1/2 år. Det er måske det første bevidste spor ind i feltet.

Mit formål med at bruge denne indgangsvinkel er, at være katalysator for genskabelse/ skabelse af, glæde til-, livskraft fra-, nysgerrighed på-, undren i—livet som en lang levende transformativ legende udviklende proces.

Gennem min dannelsespraksis er jeg specielt taknemlig for den mulighed jeg har hat til at fordybe mig gennem mange år med Dr. Richard Moss: åbne hjertet og være i skabende nærvær/Presensing, social-, følelsesmæssig- og kognitiv intelligens. Gabriella Roth 5R: en dans med livet, embodiement, nærvær og integration i væren. Open Floor Andrea Juhan PH.d.: Kognition og bevægelse, Arawana Hayashi Social Presencing Theater: kropsbaseret, eksperiment læring ind i individuel, organisation og sociale forandringsprocesser.

Pernille Hviid Ph.d. Københavns universitet, Kvantefysik og epigenetiker er ligeledes store inspirationskilder for mig

Jeg er tilknytte som underviser på Mindfulness Akademiets uddannelser Mindfulness Advance og Mindfulness Educator. Derudover har jeg i flere år været assistent på Richard Moss forløb “Radical Aliveness” i Frankrig.

Hvert år tilbringer jeg et par måneder i Spanien hvor jeg vandre i og med bevidst nærvær som en måde at være i verden på. På den måde har jeg gået mere end 4500 km i Spanien.

Tilbage